29 maj 2015

Sveriges väg

Vart är Sverige på väg? Det känns som att vi står stilla med motorstopp. Alliansen är försvagad och splittrad. Regeringen är svag och passiv. Miljöpartiet är ängsligt och har tappat sitt varumärke, förändring för hållbar utveckling. Många sätter sitt hopp till Socialdemokraterna, andra vänder sig i missnöje till SD. Jag är orolig. Det värsta är att ingen vågar visa vägen framåt. V och SD är i första hand bakåtsträvare. S står för status quo. Ingen verkar längre tro på politikens möjligheter. Alla lämnar över framtiden till marknaden. Om det är lönsamt får vi tåg och järnvägar. Om det ger vinst satsar företagen på förnybar energi och miljöinvesteringar. Jag tror inte på Socialdemokraterna. Hvad vilja de? Jag tror däremot fortfarande på Miljöpartiets politik. Men vi måste driva den, inte vänta på det stillastående SAP. Om inget händer under nästa år kommer SD att nå 20 procent. Vore väl bättre om MP får 20 procent. För det krävs att vi frigör oss och driver en radikal grön politik för en bättre framtid. Solidaritet med naturen, alla människor och kommande generationer. Låt oss slippa denna passivitet som gör människor otrygga och intoleranta. Ge oss framtidstro. Världen har möjligheter att bli mycket bättre.

07 april 2015

Skolan

Skolan måste vara en kreativ miljö. Den ska ge barn och ungdomar lust att lära och leva. Nyckelord är trygghet och nyfikenhet. Vi som är politiker, skolledare och lärare ska skapa förutsättningarna. Hur kan vi göra det?

03 april 2015

Grön vår?

Våren blir nog grön i år också. Värre är det med politiken. MP samverkar nu med S och V i Lunds kommun och region Skåne och med S i regeringen. vi ser tyvärr inte att politiken blivit grönare. Flera kompromisser och ingen fart i den omställning vi behöver göra. Politiken vrids åt vänster och det innebär tyvärr inte att miljö- och klimatpolitiken blir mycket vassare. Istället prioriteras försvar, sysselsättning och traditionell tillväxt. Som jag anade är Miljöpartiet för litet för att kunna ställa krav och påverka Socialdemokraterna. De gröna måste bli starkare och växer bäst i opposition. Glad grön Påsk!

28 januari 2015

Hej jag är tillbaka

Har fått ett nytt spännande uppdrag som ordförande i Utbildningsnämnden i Lund. Kommer att börja skriva här igen. Men inte ikväll, är för trött. Ses och hörs Anders

13 mars 2014

Inför valen

Miljöpartiet är ett starkt alternativ i Sveriges politiska landskap. Vi har en tydlig profil som bästa parti i många frågor. Vi är också näst bäst för många väljare. Att vi bara är näst bäst kan bero på att vi är otydliga i förhållande till de båda blocken. En allmän bild av oss är att vi är ett av vänsterpartierna och ingår i ett "rödgrönt" block. Samtidigt samarbetar vi i många kommuner och landsting och även i vissa frågor på riksnivå med den sk "alliansen". Detta gör att vi bara blir näst bäst för väljare från både höger och vänster. För att bli bästa parti tror jag att vi måste frigöra oss från vänsterblocket väldigt tydligt och gå fram i valrörelsen som ett självständigt grönt alternativ. Då kommer vi att växa ännu mer. Jag är mycket glad över att medlemmarna i Lund tagit ett tydligt beslut om denna inriktning. Vi ska inte samarbeta i valrörelsen och avvakta valresultatet innan vi börjar diskutera och förhandla om medverkan i en majoritet. Denna hållning är extra viktig i år när blocköverskridande överenskommelser kan bli nödvändiga. Jag är också glad att vara med på fullmäktigelistan i Lund. Jag ser fram mot valrörelsen och att Miljöpartiet blir så stort att ingen kan bilda majoritet utan oss.

25 januari 2014

Miljöpartiet i majoritet?

Vi närmar oss val till riksdag, regioner och kommuner. I många församlingar kommer Miljöpartiet att kunna avgöra majoritetsbildningen. Det är viktigt att ett ställningstagande baseras på politiska visioner och mål. En maktposition måste bygga på en överenskommelse om politiskt innehåll. Allianser eller majoriteter ska aldrig bildas före valen. Partiernas inbördes styrkeförhållanden och stödet för olika partiers program syns inte förrän efter valet. Då förhandlar vi utifrån det. Ett scenario är en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta alternativ kallas i media för ”De rödgröna”, något som inte finns som block eller allians. En sådan majoritet kan därför inte bildas utan förhandlingar om politik. Det är viktigt att Miljöpartiet då ställer tuffa krav på framförallt Socialdemokraterna. Det gäller både på riksnivå och i Lunds kommun. Det måste framförallt skapas stöd för en radikal miljö- och klimatpolitik och det får inte bara vara ord. Vi måste hitta en balans mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet. Här måste Socialdemokraterna ge bindande löften om att inte som hittills låta miljö- och klimatpolitik stå tillbaka för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Vi bör också bygga en majoritet på överenskommelser om kollektivtrafiken i Lund. Inte bara spårväg utan även satsningar på ett modernare och effektivare stadsbuss-system. Det krävs bättre villkor för gång- och cykeltrafik, inte minst i centrum, och en centrumutveckling med minskad biltrafik och konkurrenskraftig handel. Vi vill ha energieffektivisering med utbyggnad av solceller och solfångare mm. Jag menar att Miljöpartiet kan ingå i en majoritet bara om den bygger på en kraftfull och radikal miljö- och klimatpolitik. Det är för närvarande den viktigaste och svåraste uppgiften för samhället och politiken. Vi kan inte längre acceptera att politiker både till höger och vänster blundar för detta.

24 januari 2014

Inhopp?

Hej igen, jag har varit borta från min egen blogg väldigt länge. Hoppas någon minns mig. Att jag skriver nu beror på att jag funderar mycket över politik, partier och mig själv. Jag är lite besviken både på regeringen och oppositionen. Även på Miljöpartiet. Var finns kraften och viljan att förändra. Jag ser mest anpassning. Mainstreaming för röstmaximering. Eftersom det nästan inte syns skillnad på S och M är det ju upplagt för profilering. MP visa musklerna!! Nu till valet. Det är tyvärr den värsta tiden, inte minst när listorna ska sättas. Då kommer ofta människans sanna natur fram. Konkurrens, girighet och egoism. Man slår sig fram med diverse knep och metoder. Man lyfter fram sig själv före partiet och idéerna. Jag vill ha företrädare som ser helheten och visionerna om framtiden. Jag tror inte på politiker som drivs av specifika frågor och områden som feminism, HBTQ, djurrätt eller naturvård. Jag stödjer dem som vill förändra vårt samhälle till att bli öppet, tolerant, rättvist och hållbart. Som ser att allt ingår i ett globalt sammanhang. Klimat och miljö är viktigt men också de mänskliga rättigheterna. Allas lika värde. Då finns inte utrymme för intolerans. Då är inte alla uttryck för feminism ok. Då kan man inte stänga gränserna för flyktingar och invandrare. Vi har för många som inte står för det radikala program som vi faktisk har i Miljöpartiet. Anders